เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีแอนด์เอสริช1 จํากัด เป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนนําเข้า

เครื่องมือแพทย์ทุกประเภท ด้วยประสบการณ์มา ยาวนาน ทําให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการมาตลอด เพราะเราเป็นทีมงานที่มีความชํานาญการด้านการ ขอใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ ทํางานได้ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

บริษัทเรายังช่วยต่อยอดธุรกิจ ช่วยลูกค้าเพิ่มช่อง ทางการขาย ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ ออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยการขอ ใบอนุญาตโฆษณา ดําเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งนี้ บริษัทจึงได้เกิดธุระกิจใหม่เป็นมาเป็นผู้นําเข้า สินค้า คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐานมาขาย ให้กับผู้บริโภค

และยังจะทําให้มีผลกําไรที่ดีต่อ Business Partners ของเรา ด้วยความสามารถ ของทีมงาน ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบริหารจัดการ ด้านการตลาด โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า และปรับการ ทํางานของเราอยู่เสมอ เพื่อที่จะใช้เวลาที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเวลาคือทรัพยากรที่มีค่า เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เราเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสอยู่เสมอ