ผลงาน

บริการ รับจด อย เครื่องมือแพทย์

1. ขอนำเข้าเครื่องมือๆแพทย์ทุกประเภท (สามารถขึ้นได้ทุกประเภท)

2. ขอผลิตเครื่องมือแพทย์ทุกประเภท

3. ต่อใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

4. ขอ ยพ 1 ,ยพ2 นำเข้าตัวอย่างเครื่องมือแพทย์

5. ขอสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ (และต่อใบอนุญาต)

6. ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

7. ขออนุญาตโฆษณาอาหาร

8. ขอยื่นวินิจฉัยจัดประเภท

9. ขอLicense per Invoice

10. รับบริการจดทะเบียนบริษัท

11. จดเครื่องหมายการค้า

12. รับแปลเอกสาร

13.ขอนำเข้าเครื่องสำอาง

บริการรับ จด อย เครื่องสำอาง ทุกประเภท

1. ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

2. ขอใบอนุญาตสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

3. ขอหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต

4. ขอหนังสือรับรองการขาย

5. ขอหนังสือรับรองเพื่อส่งออก

ทำไมต้องจด อย กับ บริษัท ซีแอนด์เอส ริช1 จำกัด

  1. มีบริการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ
  2. อัพเดตข่าวสารใหม่ให้ลูกค้าอยู่เสมอ
  3. มีทีมงานที่มีประสบการณ์จริง ในการ รับจด อย

#จดอยรับขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
#จดอย. #ขออย. #จดทะเบียนอย. #รับจดทะเบียนอย. #บริษัทรับจดทะเบียนอย #LicenseperInvoice #LPI #ขอนำเข้าเครื่องสำอาง
#จดอยเครื่องสำอาง #อยFiller #LicenseFiller
#ใบอนุญาตเครื่องสำอาง #Licensecosmetic #จดเเจ้งเครื่องสำอาง #เครื่องมือแพทย์ความงาม

 

รับจด อย เครื่องมือแพทย์ 9 in 1 Hydro Dermabrasion

รับจด อย เครื่องมือแพทย์ Q-Switch

รับจด อย เครื่องมือแพทย์ Ultra Lift FU

บริการรับจด อย

ขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารทะเล 3 วันรับใบอนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาตต่ออายุ สน.1 เครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

รับจดแจ้งนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง